149 - 208         

ΤΑ ΕΡΓΑ / LIST OF WORKS / LISTE DES ŒUVRES / LISTA DE OBRAS / WERKVERZEICHNIS / СПИСОК КАРТИНЫ

LINKS:       AUCTIONS: 

149. Πορτρέτο Τριαδικού Μοναχού / Portrait of a Trinitarian Friar / Portrait d'un moine Trinitaire / Retrato de un Trinitaria monje / Porträt einer Trinitarierorden Mönch / Портрет Триады монаха    

150a. Οι Άγιοι Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και Ιωάννης ο Βαπτιστής / St John the Evangelist and St John the Baptist / Saint Jean l'Evangéliste et saint Jean-Baptiste / San Juan Evangelista y San Juan Bautista / Hl. Johannes der Evangelist und hl. Johannes der Täufer / Св. Иоанн Богосло в Св. Иоанн Креститель    

150b. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής / St John the Evangelist / Saint Jean l'Evangéliste / San Juan Evangelista / Hl. Johannes der Evangelist / Св. Иоанн Богослов  

150c. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής / St John the Baptist / Saint Jean-Baptiste / San Juan Bautista / Hl Johannes der Täufer / Иоанн Креститель    

151a. Η μετανοούσα Μαγδαληνή [I] / Penitent Magdalene [I] / Madeleine pénitente [I] / Magdalena penitente [I] / Die büßende Magdalena [I] / Кающаяся Мария Магдалина [Ι]    

151b. Η μετανοούσα Μαγδαληνή [II] /  Penitent Magdalene [II] / Madeleine pénitente [II] / Magdalena penitente [II] / Die büßende Magdalena [II] / Кающаяся Мария Магдалина [ΙI]          

151c. Η μετανοούσα Μαγδαληνή [III] /  Penitent Magdalene [III] / Madeleine pénitente [III] / Magdalena penitente [III] / Die büßende Magdalena [III] / Кающаяся Мария Магдалина [ΙII]

151e. Η μετανοούσα Μαγδαληνή [IV] /  Penitent Magdalene [IV] / Madeleine pénitente [IV] / Magdalena penitente [IV] / Die büßende Magdalena [IV] / Кающаяся Мария Магдалина [IV]    

151x. Η μετανοούσα Μαγδαληνή [V] /  Penitent Magdalene [V] / Madeleine pénitente [V] / Magdalena penitente [V] / Die büßende Magdalena [V] / Кающаяся Мария Магдалина [V]    

151y. Η μετανοούσα Μαγδαληνή [VI] /  Penitent Magdalene [VI] / Madeleine pénitente [VI] / Magdalena penitente [VI] / Die büßende Magdalena [VI] / Кающаяся Мария Магдалина [VI]

152. Η Αγία Αικατερίνη  της Αλεξάνδρειας / St Catherine of Alexandria / Sainte Catherine d'Alexandrie / Santa Catalina de Alejandría / Hl. Katharina von Alexandrien / Св. Екатерина Александрийская

153a. Η Προσευχή στον Κήπο της Γεσθημανή [Ι] / Agony in the Garden of Gesthemane [Ι] / Agonie dans le jardin des oliviers [I] / La oración en el Huerto de Getsemaní [I] / Todesangst im Garten [I] / Христос на Масличной Горе [I]    

153b. Η Προσευχή στον Κήπο της Γεσθημανή [ΙI] / Agony in the Garden of Gesthemane [IΙ] / Agonie dans le jardin des oliviers [II] / La oración en el Huerto de Getsemaní [II] / Todesangst im Garten [II] / Христос на Масличной Горе [II]    

153c. Η Προσευχή στον Κήπο της Γεσθημανή [ΙII] / Agony in the Garden of Gesthemane [IIΙ] / Agonie dans le jardin des oliviers [III] / La oración en el Huerto de Getsemaní [III] / Todesangst im Garten [III] / Христос на Масличной Горе [III]    

153d. Η Προσευχή στον Κήπο της Γεσθημανή [ΙV] / Agony in the Garden of Gesthemane [ΙV] / Agonie dans le jardin des oliviers [IV] / La oración en el Huerto de Getsemaní [IV] / Todesangst im Garten [IV] / Христос на Масличной Горе [IV]

153e. Η Προσευχή στον Κήπο της Γεσθημανή [V] / Agony in the Garden of Gesthemane [V] / Agonie dans le jardin des oliviers [V] / La oración en el Huerto de Getsemaní [V] / Todesangst im Garten [V] / Христос на Масличной Горе [V]       

153z. Η Προσευχή στον Κήπο της Γεσθημανή [VI] / Agony in the Garden of Gesthemane [VΙ] / Agonie dans le jardin des oliviers [VI] / La oración en el Huerto de Getsemaní [VI] / Todesangst im Garten [VI] / Христос на Масличной Горе [VI]    

153x. Η Προσευχή στον Κήπο της Γεσθημανή [VII] / Agony in the Garden of Gesthemane [VΙI] / Agonie dans le jardin des oliviers [VII] / La oración en el Huerto de Getsemaní [VII] / Todesangst im Garten [VII] / Христос на Масличной Горе [VII]         

154. Η Παναγία θηλάζει το Θείο Βρέφος / Virgin with the baby Jesus / La Vierge avec l'Enfant Jésus / La Virgen con el Niño Jesús / Die Jungfrau mit dem Jesuskind / Богоматерь с Младенцем Иисусом

155. Η Άμωμη Σύλληψη / The Immaculate Conception / L'Immaculée Conception / Inmaculada Concepción / Die unbefleckte Empfängnis / Непорочное зачатие    

156a. Το πορτρέτο του Αδελφού Hortensio Félix Paravicino [I] / Portrait of Hortensio Félix Paravicino [I] / Portrait d' Hortensio Félix Paravicino [I] / Retrato de Hortensio Félix Paravicino [I] / Porträt des Hortensio Félix Paravicino [I] / Портрет Ортенсьо Феликс Парависино [I]           

156a1. Το πορτρέτο του Αδελφού Hortensio Félix Paravicino [II] / Portrait of Hortensio Félix Paravicino [II] / Portrait d' Hortensio Félix Paravicino [II] / Retrato de Hortensio Félix Paravicino [II] / Porträt des Hortensio Félix Paravicino [II] / Портрет Ортенсьо Феликс Парависино [II]    

156b. Το πορτρέτο του Αδελφού Hortensio Félix Paravicino [III] / Portrait of Hortensio Félix Paravicino [III] / Portrait d' Hortensio Félix Paravicino [III] / Retrato de Hortensio Félix Paravicino [III] / Porträt des Hortensio Félix Paravicino [III] / Портрет Ортенсьо Феликс Парависино [III]

156x. Το πορτρέτο του Αδελφού Hortensio Félix Paravicino [IV] / Portrait of Hortensio Félix Paravicino [IV] / Portrait d' Hortensio Félix Paravicino [IV] / Retrato de Hortensio Félix Paravicino [IV] / Porträt des Hortensio Félix Paravicino [IV] / Портрет Ортенсьо Феликс Парависино [IV]          

157. Πορτρέτο του don García Ibáñez de Múgica Bracamonte / Portrait of don García Ibáñez de Múgica Bracamonte / Portrait de don García Ibáñez de Múgica Bracamonte / Retrato de don García Ibáñez de Múgica Bracamonte / Porträt des don García Ibáñez de Múgica Bracamonte / Портрет дона Гарсиа Ибаньес де Мухика Бракамонте

158. Πορτρέτο του Jeronimo de Cevallos [I] / Portrait of Jeronimo de Cevallos [I] / Portrait de Jeronimo de Cevallos [I] / Retrato de Jeronimo de Cevallos [I] / Porträt des Juristen Jerónimo de Cevallos [I] / Портрет Херонимо де Севальос [I]       

158x. Πορτρέτο του Jeronimo de Cevallos [II] / Portrait of Jeronimo de Cevallos [II] / Portrait de Jeronimo de Cevallos [II] / Retrato de Jeronimo de Cevallos [II] / Porträt des Juristen Jerónimo de Cevallos [II] / Портрет Херонимо де Севальос [II]

 159a. Το Δείπνο στο Σπίτι του Σίμωνα [Ι] / Dinner in Simon's House [I] / Repas dans la maison de Simon [I] / Cena en casa de Simón [I] / Abendessen im Haus von Simon [I] / Праздник в доме Симона [I]

159b. Το Δείπνο στο Σπίτι του Σίμωνα [ΙI] / Dinner in Simon's House [II] / Repas dans la maison de Simon [II] / Cena en casa de Simón [II] / Abendessen im Haus von Simon [II] / Праздник в доме Симона [II]    

160a. Η Ανάληψη της Θεοτόκου / The Assumption of the Virgin / L'Assomption de Marie / La Asunción de la Virgen María / Mariä Aufnahme in den Himmel / Вознесение Девы Марии       

160aa. Η Ανάληψη της Θεοτόκου / The Assumption of the Virgin / L'Assomption de Marie / La Asunción de la Virgen María / Mariä Aufnahme in den Himmel / Вознесение Девы Марии    

160b. Η Επίσκεψη της Παναγίας στην Ελισάβετ / The Visitation / Visitation de la Vierge Marie / Visitación / Mariä Heimsuchung / Встреча Марии и Елизаветы    

161. Μικρογραφία του Diego de Espinosa / Micrography of Diego de Espinosa / Micrographie de Diego de Espinosa / Micrografía de Diego de Espinosa / Mikrografie von Diego de Espinosa / Микрография Диего де Эспиноса

162. Πορτρέτο του Καρδινάλιου Juan de Tavera / Portrait of Cardinal Juan de Tavera / Portrait de Cardinal Juan de Tavera / Retrato de Cardinal Juan de Tavera / Porträt von Cardinal Juan de Tavera / Портрет кардинала Хуана де Тавера    

163. Άποψη και Χάρτης του Τολέδου / View and map of Toledo / Vue et plan de Tolède / Vista y plano de Toledo / Ansicht und Karte von Toledo / Вид и план Толедо        

164A. Ο Σωτήρας / The Saviour / Le Sauveur / El Salvador / Der Retter / Спаситель       

164B. Ο Άγιος Ανδρέας / St Andrew / Saint André / San Andrés / Apostel Andreas / Апостол Андрей        

164C. Ο Άγιος Βαρθολομαίος / St Bartholomew / L’Apôtre Barthélemy / San Bartolomé / Apostel Bartholomäus / Св. Варфоломей       

164D. Ο Άγιος Φίλιππος / St Philip /  L'Apôtre Philippe / San Felipe / Apostel Philippus / Апостол Филипп       

164E. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Πρεσβύτερος / St James the Major / L’Apôtre Jacques le Majeur / Santiago el Mayor / Apostel Jakobus der Ältere / Апостол Иаков Зеведеев       

164ST. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Νεότερος [I] / St James the Less [I] / L’Apôtre Jacques le mineur [I] / Santiago el Menor [I] / Apostel Jakobus der Jüngere [I] / Апостол Иаков Алфеев [I]       

164STst. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Νεότερος [II] / St James the Less [II] / L’Apôtre Jacques le mineur [II] / Santiago el Menor [II] / Apostel Jakobus der Jüngere [II] / Апостол Иаков Алфеев  [II]    

164STx. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Νεότερος [III] / St James the Less [III] / L’Apôtre Jacques le mineur [III] / Santiago el Menor [III] / Apostel Jakobus der Jüngere [III] / Апостол Иаков Алфеев  [III]

164Z. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής / St John the Evangelist / L’Apôtre Jean l'Evangéliste / San Juan Evangelista / Apostel Johannes / Св. Иоанн Богослов       

164H. Ο Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος / St Jude Thaddeus / Saint Jude Thaddée / San Judas Tadeo / Apostel Judas Thaddäus / Апостол Иуда Фаддей      

164TH. Ο Άγιος Ματθαίος / St Matthew / L'Apôtre Matthieu / San Mateo / Apostel Matthäus / Евангелист Матфей      

164I. Ο Άγιος Παύλος / St Paul / L'Apôtre Paul / San Pablo / Apostel Paulus / Апостол Павел       

164K. Ο Άγιος Πέτρος / St Peter / L'Apôtre  Pierre / San Pedro / Apostel Petrus / Апостол Петр      

164L. Ο Άγιος Σίμων / St Simon / L'Apôtre Simon / San Simón / Apostel Simon / Апостол Симон      

164M. Ο Άγιος Θωμάς [Ι] / St Thomas [Ι] / L'Apôtre Thomas [Ι] / San Tomás [Ι] / Apostel Thomas [I] / Апостол Фома [Ι]      

164Mx. Ο Άγιος Θωμάς [ΙΙ] / St Thomas [ΙΙ] / L'Apôtre Thomas [ΙΙ] / San Tomás [ΙΙ] / Apostel Thomas [II] / Апостол Фома [ΙΙ]    

165a. Η Αγία Αικατερίνη  της Αλεξάνδρειας [I] / St Catherine of Alexandria [I] / Sainte Catherine d'Alexandrie [I] / Santa Catalina de Alejandría [I] / Hl. Katharina von Alexandrien [I] / Св. Екатерина Александрийская [I]    

165b. Η Αγία Αικατερίνη  της Αλεξάνδρειας [II] / St Catherine of Alexandria [II] / Sainte Catherine d'Alexandrie [II] / Santa Catalina de Alejandría [II] / Hl. Katharina von Alexandrien [II] / Св. Екатерина Александрийская [II]    

166. Λαοκόων / Laocoön / Laocoon / Laocoonte / Laokoon / Лаокоонт          

167a. Ο Ευαγγελισμός [I] / The Annunciation [I] / L' Annonciation [I] / La Anunciación [I] / Verkündigung [I] / Благовещение [I]

167b. Ο Ευαγγελισμός [II] / The Annunciation [II] / L' Annonciation [II] / La Anunciación [II] / Verkündigung [II] / Благовещение [II]

168. Ο Άγιος Σεβαστιανός / St Sebastian / Saint Sébastien / San Sebastián / Hl. Sebastian / Св. Себастьян       

169a. Η εκδίωξη των εμπόρων από τον Ναό [I] / The Purification of the Temple [I] / L'expulsion des marchands du Temple [I] / La expulsión de los mercaderes del templo [I] / Die Vertreibung der Wechsler aus dem Tempel [I] / Христос изгоняет торгующих из храма [I]    

169b. Η εκδίωξη των εμπόρων από τον Ναό [II] / The Purification of the Temple [II] / L'expulsion des marchands du Temple [II] / La expulsión de los mercaderes del templo [II] / Die Vertreibung der Wechsler aus dem Tempel [II] / Христос изгоняет торгующих из храма [II]

170. Ο Άγιος Ιερώνυμος μετανοών / St Jerome penitent / Saint Jérôme pénitent / San Jerónimo penitente / Hl. Hieronymus als Büßer / Кающийся Св. Иероним      

171a. Η προσκύνηση των ποιμένων [Ι] / The Adoration of Shepherds [I] / L'Adoration des Bergers [I] / Adoración de los pastores [I] / Die Anbertung der Hirten [I] / Поклонение пастухов [I]      

171b. Η προσκύνηση των ποιμένων [ΙI] / The Adoration of Shepherds [II] / L'Adoration des Bergers [II] / Adoración de los pastores [II] / Die Anbertung der Hirten [II] / Поклонение пастухов [II]    

172. Ο Γάμος της Παναγίας / Marriage of the Virgin / Le Mariage de la Vierge / Los Desposorios de la Virgen / Die Vermählung Mariä / Обручение Девы Марии    

173a. Η Βάπτιση του Χριστού / Baptism of Christ / Baptême du Christ / Bautismo de Jesús / Taufe Christi / Крещение Господне    

173aa. Τρεις κεφαλές Αγγέλων / Three heads of Angels / Trois têtes d'anges / Tres cabezas de ángeles / Drei Köpfe der Engel / Главы трех ангелов

173b. Ο Ευαγγελισμός / The Annunciation / L' Annonciation / La Anunciación / Die Verkündigung / Благовещение    

173b2. Συναυλία Αγγέλων / Chorus of Angels / Chœur d'anges / Coro de ángeles / Chor der Engel / Хор ангелов    

174. Η Πέμπτη Σφραγίδα της Αποκάλυψης / The Opening of the Fifth Seal of Apocalypse / L'Ouverture du Cinquième Sceau de l'Apocalypse / Apertura del Quinto Sello del Apocalipsis / Die Öffnung des fünften Siegels / Снятие пятой печати    

175. Πορτρέτο της Παναγίας / Portrait of the Virgin / Portrait de la Vierge / Retrato de la Virgen María / Porträt der Jungfrau / Портрет Богородицы

179. Ο Χριστός στο σπίτι της Μάρθας και Μαρίας / Christ in Martha's and Mary's House / Christ dans la maison de Marthe et Marie / Cristo en casa de Marta y María / Christus im Haus von Martha und Maria / Христос в доме Марфы и Марии

180. Η Προσευχή στον Κήπο της Γεσθημανή / Agony in the Garden of Gesthemane / Agonie dans le jardin des oliviers / La oración en el Huerto de Getsemaní / Todesangst im Garten / Христос на Масличной Гор

183. Ο Ιησούς μεταφέρει τον Σταυρό / Christ carrying the Cross / Le Christ portant la croix / Cristo abrazado a la Cruz / Die Kreuztragung Christi / Несение Креста

185. Αλληγορία της Ιεράς Συμμαχίας / Allegory of the Holy Alliance / Allégorie de la Sainte-Alliance / Alegoría de la Liga Santa / Allegorie des Heiligen Bundes / Аллегория Священного союза

186. Ο Άγιος Παύλος [Βαρθολομαίος (;)] / St Paul [Bartholomew (?)] / Saint Paule [Barthélemy (?)] / San Pablo [Bartolomé (?)] / Apostel Paulus [Bartholomäus (?)] / Апостол Павел [Варфоломей (?)]

199. Ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Φρα Λεόνε διαλογίζονται / St Francis and Brother Leo Meditating on Death / Saint François et frère Léon méditant sur la mort / San Francisco y el hermano León / Hl. Franziskus und Bruder Leo, über den Tod meditierend / Франциск и фра Лео, размышляющие о смерти

200. Τό όραμα του Αγίου Φραγκίσκου / The vision of St Francis / La vision de saint François / La visión de San Francisco / Die Vision des heiligen Franziskus / Видение Cв. Франциска

201. Ο Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος [Θωμάς (;)] / St Jude Thaddeus [Thomas (?)] / L’Apôtre Jude Thaddée [Thomas (?)] / San Judas Tadeo [Tomás (?)] / Apostel Judas Thaddäus [Thomas (?)] / Апостол Иуда Фаддей [Фома (?)]    

203. Ο Άγιος Παύλος / St Paul / L'Apôtre Paul / San Pablo / Apostel Paulus / Апостол Павел

205. Ο Άγιος Πέτρος μετανοών / Penitent St Peter / Les larmes de Saint Pierre / San Pedro penitente / Der weinende Petrus / Покаяние Петра                 

206. Οι Άγιοι Πέτρος και Παύλος / St Peter and St Paul / Saint-Pierre et Saint-Paul / San Pedro y San Pablo / Heiligen Petrus und Paulus / День Петра и Павла

208. Μετανοών μοναχός / Penitent monk / Moine pénitent / Monje penitente / Büßer Mönch /  Кающегося Монаха    

                                                                                                                                                                     

________________________________________________________________________________________________

https://www.netanimations.net/jologcab.gif                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

Blog counter
Flag Counter
17/10/2013    13:30

7 Jun 2015

eXTReme Tracking