109 - 129         

ΤΑ ΕΡΓΑ / LIST OF WORKS / LISTE DES ŒUVRES / LISTA DE OBRAS / WERKVERZEICHNIS / СПИСОК КАРТИНЫ

LINKS:       AUCTIONS: 

109. Πορτρέτο Ευπατρίδη / Portrait of a Gentleman / Portrait d'un gentilhomme / Retrato de un hombre / Porträt eines Edelmannes / Портрет мужчины

110a. Πορτρέτο του Καρδινάλιου Don Fernando Niño de Guevera [Ι] / Portrait of the Cardinal Don Fernando Niño de Guevera [Ι] / Portrait du cardinal Don Fernando Niño de Guevara [I] / Retrato del Cardenal Don Fernando Niño de Guevara [I] / Porträt des Kardinalinquisitors Don Fernando Niño de Guevara [I] / Портрет кардинала дона Фернандо Ниньо де Гевара [I]    

110b. Πορτρέτο του Καρδινάλιου Don Fernando Niño de Guevera [ΙΙ] / Portrait of the Cardinal Don Fernando Niño de Guevera [ΙI] / Portrait du cardinal Don Fernando Niño de Guevara [II] / Retrato del Cardenal Don Fernando Niño de Guevara [II] / Porträt des Kardinalinquisitors Don Fernando Niño de Guevara [II] / Портрет кардинала дона Фернандо Ниньо де Гевара [II]

111. Πορτρέτο του Alonso de Herrera / Portrait of Alonso de Herrera / Portrait du Alonso de Herrera / Retrato de Alonso de Herrera / Porträt des Alonso de Herrera / Портрет Алонсо де Эррера

112a. Αλληγορία του Τάγματος των Καμαλδολίνων [Ι]  / Allegory of the Camaldolese Order [I]  / Allégorie de l'Ordre des Camaldules [I] / Alegoría de la Orden de los Camaldulenses [I] / Allegorie der Camaldolese Auftrag [I] / Аллегория Камальдуленского ордена [I]

112b. Αλληγορία του Τάγματος των Καμαλδολίνων [ΙΙ]  / Allegory of the Camaldolese Order [II]  / Allégorie de l'Ordre des Camaldules [II] / Alegoría de la Orden de los Camaldulenses [II] / Allegorie der Camaldolese Auftrag [II] / Аллегория Камальдуленского ордена [II]    

113a. Πορτρέτο του Antonio de Covarrubias [Ι] / Portrait of Antonio de Covarrubias [Ι] / Portrait d'Antonio de Covarrubias [I] / Retrato de Antonio de Covarrubias [Ι] / Porträt des Antonio de Covarrubias [I] / Портрет Антонио де Коваррубиаса [Ι]    

113b. Πορτρέτο του Antonio de Covarrubias [ΙΙ] / Portrait of Antonio de Covarrubias [ΙI] / Portrait d'Antonio de Covarrubias [II] / Retrato de Antonio de Covarrubias [ΙI] / Porträt des Antonio de Covarrubias [II] / Портрет Антонио де Коваррубиаса [ΙI]    

114. Πορτρέτο του Diego de Covarrubias / Portrait of Diego de Covarrubias / Portrait de Diego de Covarrubias / Retrato de Diego de Covarrubias / Porträt des Diego de Covarrubias / Портрет Диего де Коваррубиаса         

115. Πορτρέτο του Jorge Manuel Theotokopoulos / Portrait of Jorge Manuel Theotokopoulos / Portrait de Jorge Manuel Theotokopoulos / Retrato de Jorge Manuel Theotokopoulos / Porträt des Jorge Manuel Theotokopoulos / Портрет Хорхе Мануэля Теотокопули      

116A. Ο Σωτήρας / The Saviour / Le Sauveur / El Salvador / Der Retter / Спаситель    

116B. Ο Άγιος Ανδρέας [I] / St Andrew [I] / L’Apôtre André [I] / San Andrés [I] / Apostel Andreas [I] / Апостол Андрей [I]

116Bb. Ο Άγιος Ανδρέας [II] / St Andrew [II] / L’Apôtre André [II] / San Andrés [II] / Apostel Andreas [II] / Апостол Андрей [II]    

116C. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Πρεσβύτερος [I] / St James the Major [I] / L’Apôtre Jacques le majeur [I] / Santiago el Mayor [I] / Apostel Jakobus der Ältere [I] / Апостол Иаков Зеведеев [I]    

116Cc. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Πρεσβύτερος [II] / St James the Major [II] / L’Apôtre Jacques le majeur [II] / Santiago el Mayor [II] / Apostel Jakobus der Ältere [II] / Апостол Иаков Зеведеев [II]

116D. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής / St John the Evangelist / L’Apôtre Jean l'Evangéliste / San Juan Evangelista / Apostel Johannes / Св. Иоанн Богослов

116Dd. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής / St John the Evangelist / L’Apôtre Jean l'Evangéliste / San Juan Evangelista / Apostel Johannes / Св. Иоанн Богослов

116E. Ο Άγιος Λουκάς [Βαρθολομαίος] / St Luke [Bartholomew] / Saint Luc [Barthélemy] / San Lucas [Bartolomé] / Hl. Lukas / Св. Лука [Варфоломей]    

116ST. Ο Άγιος Ματθαίος / St Matthew / L’Apôtre Matthieu / San Mateo / Apostel Matthäus / Евангелист Матфей    

116Z. Ο Άγιος Παύλος / St Paul / L’Apôtre Paul / San Pablo / Apostel Paulus / Апостол Павел

116H. Ο Άγιος Σίμων / St Simon / L'Apôtre Simon / San Simón / Apostel Simon / Апостол Симон    

116TH. Ο Άγιος Θωμάς [Φίλιππος] / St Thomas [Philip] / L'Apôtre Thomas [Philippe] / San Tomás [Felipe] / Apostel Thomas [Philippus] / Апостол Фома [Филипп]

117A. Ο Άγιος Ανδρέας [I] / St Andrew [I] / L'Apôtre André [I] / San Andrés [I] / Apostel Andreas [I] / Апостол Андрей [I]

117Aa. Ο Άγιος Ανδρέας [II] / St Andrew [II] / L'Apôtre André [II] / San Andrés [II] / Apostel Andreas [II] / Апостол Андрей [II]

117B. Ο Άγιος Φίλιππος [I] / St Philip [I] / L'Apôtre Philippe [I] / San Felipe [I] / Apostel Philippus [I] / Апостол Филипп [I]

117Bb. Ο Άγιος Φίλιππος [II] / St Philip [II] / L'Apôtre Philippe [II] / San Felipe [II] / Apostel Philippus [II] / Апостол Филипп [II]

117C. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Πρεσβύτερος [Ι] / St James the Major [I] / L'Apôtre Jacques le Majeur [I] / Santiago el Mayor [I] / Apostel Jakobus der Ältere [I] / Апостол Иаков Зеведеев [I]

117Cc. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Πρεσβύτερος [ΙΙ] / St James the Major [II] / L'Apôtre Jacques le Majeur [I] / Santiago el Mayor [II] / Apostel Jakobus der Ältere [II] / Апостол Иаков Зеведеев [II]    

117D. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Νεότερος / St James the Less  / L'Apôtre Jacques le Mineur / Santiago el Menor / Apostel Jakobus der Jüngere / Апостол Иаков Алфеев

117E. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής / St John the Evangelist / L’Apôtre Jean l'Evangéliste / San Juan Evangelista / Apostel Johannes / Св. Иоанн Богослов

117ST. Ο Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος / St Jude Thaddeus / L’Apôtre Jude Thaddée / San Judas Tadeo / Apostel Judas Thaddäus / Апостол Иуда Фаддей

117Z. Ο Άγιος Λουκάς [I] / St Luke [I] / Saint Luc l'Évangéliste [I] / San Lucas el Evangelista [I] / Hl. Lukas [I] / Евангелист Лука [I]

117Zz1. Ο Άγιος Λουκάς [II] / St Luke [II] /Saint Luc l'Évangéliste [II] / San Lucas el Evangelista [II] / Hl. Lukas [II] / Евангелист Лука [II]

117Zz2. Ο Άγιος Λουκάς [III] / St Luke [III] / Saint Luc l'Évangéliste [III] / San Lucas el Evangelista [III] / Hl. Lukas [III] / Евангелист Лука [III]    

117Zzx. Ο Άγιος Λουκάς [IV] / St Luke [IV] / Saint Luc l'Évangéliste [IV] / San Lucas el Evangelista [IV] / Hl. Lukas [IV] / Евангелист Лука [IV]    

117H. Ο Άγιος Ματθαίος / St Matthew / Saint Matthieu / San Mateo / Apostel Matthäus / Евангелист Матфей

117TH. Ο Άγιος Παύλος / St Paul / L'Apôtre Paul / San Pablo / Apostel Paulus / Апостол Павел

117I. Ο Άγιος Πέτρος / St Peter / L'Apôtre Pierre / San Pedro / Apostel Petrus / Апостол Пётр

117K. Ο Άγιος Σίμων / St Simon / L'Apôtre Simon / San Simón / Apostel Simon / Апостол Симон

117L. Ο Άγιος Θωμάς [I] / St Thomas [I] / L'Apôtre Thomas [I] / San Tomás [I] / Apostel Thomas [I] / Апостол Фома [I]

117Ll. Ο Άγιος Θωμάς [II] / St Thomas [II] / L'Apôtre Thomas [II] / San Tomás [II] / Apostel Thomas [II] / Апостол Фома [II]

118a. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής [I] / St John the Baptist [I] / Saint-Jean-Baptiste [I] / San Juan Bautista [Ι] / Hl. Johannes der Täufer [I] / Св. Иоанн Креститель [Ι]    

118b. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής [ΙΙ] / St John the Baptist [ΙΙ] / Saint-Jean-Baptiste [II] / San Juan Bautista [ΙΙ] / Hl. Johannes der Täufer [II] / Св. Иоанн Креститель [ΙI]

118c. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής [ΙΙΙ] / St John the Baptist [ΙΙΙ] / Saint-Jean-Baptiste [III] / San Juan Bautista [ΙΙΙ] / Hl. Johannes der Täufer [III] / Св. Иоанн Креститель [ΙII]    

118c1. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής [ΙV] / St John the Baptist [ΙV] / Saint-Jean-Baptiste [IV] / San Juan Bautista [ΙV] / Hl. Johannes der Täufer [IV] / Св. Иоанн Креститель [ΙV]    

118x. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής [V] / St John the Baptist [V] / Saint-Jean-Baptiste [V] / San Juan Bautista [V] / Hl. Johannes der Täufer [V] / Св. Иоанн Креститель [V]

118y. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής [VI] / St John the Baptist [VI] / Saint-Jean-Baptiste [VI] / San Juan Bautista [VI] / Hl. Johannes der Täufer [VI] / Св. Иоанн Креститель [VI]

119a. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και ο Άγιος Φραγκίσκος [Ι] / St John the Evangelist and St Francis [I] / Saint Jean l'Evangéliste et Saint François [I] / San Juan Evangelista y San Francisco [I] / Evangelist Johannes und hl. Franziskus [I] / Св. Иоанна Евангелиста и Св. Франциска [I]       

119b. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και ο Άγιος Φραγκίσκος [ΙΙ] / St John the Evangelist and St Francis [II] / Saint Jean l'Evangéliste et Saint François [II] / San Juan Evangelista y San Francisco [II] / Der Evangelist Johannes und hl. Franziscus [II] / Св. Иоанна Евангелиста и Св. Франциска [II]    

119c. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και ο Άγιος Φραγκίσκος [ΙIΙ] / St John the Evangelist and St Francis [III] / Saint Jean l'Evangéliste et Saint François [III] / San Juan Evangelista y San Francisco [III] / Der Evangelist Johannes und hl. Franziscus [III] / Св. Иоанна Евангелиста и Св. Франциска [III]    

119x. Ο Άγιος Φραγκίσκος [I] / St Francis [I] / Saint François [I] / San Francisco [I] / Hl. Franziscus [I] / Св. Франциск [I]

119y. Ο Άγιος Φραγκίσκος [II] / St Francis [II] / Saint François [II] / San Francisco [II] / Hl. Franziscus [II] / Св. Франциск [II]

120. Τοπίο στα περίχωρα του Τολέδο / Landscape near Toledo / Paysage près de Tolède / Paisaje cerca de Toledo / Landschaft am Stadtrand von Toledo / Пейзаж возле Толедо    

121. Άποψη του Τολέδο / View of Toledo / Vue de Tolède / Vista de Toledo / Ansicht von Toledo / Вид Толедо    

122. Ο Άγιος Σεβαστιανός /St Sebastian / Saint Sébastien / San Sebastián / Hl. Sebastian / Св. Себастьян

123. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος / St Francis Praying / Saint François en prière / San Francisco en oración / Der heilige Franziskus im Gebet / Коленопреклоненный св. Франциск    

124. Ο Άγιος Βερναρδίνος / St Bernard / Saint Bernard / San Bernardo / Hl. Bernhard / Св. Бернард       

125A. Η Παναγία του Ελέους / The Virgin of Mercy / Vierge de Miséricorde / Virgen de la Merced / Muttergottes der Barmherzigkeit / Божией Матери Милосердия    

125B. Η Στέψη της Παναγίας [Ι] / Coronation of the Virgin [I] / Couronnement de la Vierge [I] / Coronación de la Virgen [I] / Die Krönung Mariens im Himmel [I] / Коронация Девы Марии [I]    

125Bb. Η Στέψη της Παναγίας [ΙΙ] / Coronation of the Virgin [II] / Couronnement de la Vierge [II] / Coronación de la Virgen [II] / Die Krönung Mariens im Himmel [II] / Коронация Девы Марии [II]

125C. Ο Ευαγγελισμός / The Annunciation / L'Annonciation / La Anunciación / Verkündigung / Благовещение    

125D. Η Γέννηση του Χριστού / The Birth of Christ / La Naissance du Christ / El nacimiento de Cristo / Jungfrauengeburt / Рождение Христа    

125E. Ο Άγιος Ιλδεφόνσος [Ι] / St Ildefonse [I] / Saint Ildefonse [I] / San Ildefonso [I] / Hl. Ildefons [I] / Св. Ильдефонсо [I]    

125Ee. Ο Άγιος Ιλδεφόνσος [ΙΙ] / St Ildefonse [II] / Saint Ildefonse [II] / San Ildefonso [II] / Hl. Ildefons [II] / Св. Ильдефонсо [II]       

126a. Ο Ευαγγελισμός [I] / The Annunciation [I] / L' Annonciation [I] / La Anunciación [I] / Verkündigung [I] / Благовещение [I]       

126b. Ο Ευαγγελισμός [II] / The Annunciation [II] / L' Annonciation [II] / La Anunciación [II] / Verkündigung [II] / Благовещение [II]           

126c. Ο Ευαγγελισμός [III] / The Annunciation [III] / L' Annonciation [III] / La Anunciación [III] / Verkündigung [III] / Благовещение [III]    

126d. Ο Ευαγγελισμός [IV] / The Annunciation [IV] / L' Annonciation [IV] / La Anunciación [IV] / Verkündigung [IV] / Благовещение [IV]

126e. Ο Ευαγγελισμός [V] / The Annunciation [V] / L' Annonciation [V] / La Anunciación [V] / Verkündigung [V] / Благовещение [V]    

126st. Ο Ευαγγελισμός [VI] / The Annunciation [VI] / L' Annonciation [VI] / La Anunciación [VI] / Verkündigung [VI] / Благовещение [VI]

126z. Ο Ευαγγελισμός [VII] / The Annunciation [VII] / L' Annonciation [VII] / La Anunciación [VII] / Verkündigung [VII] / Благовещение [VII]    

126x. Ο Ευαγγελισμός [VIII] / The Annunciation [VIII] / L' Annonciation [VIII] / La Anunciación [VIII] / Verkündigung [VIII] / Благовещение [VIII]

127a. Ο Εσταυρωμένος με την Παναγία και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη [I] / Crucifixion with Virgin and St John the Evangelist [I] / Crucifixion avec la Vierge et Saint Jean l'Evangéliste [I] / Crucifixión con la Virgen y San Juan Evangelista [I] / Kreuzigung Christi mit Maria und Johannes dem Evangelisten [I] / Распятие с Богородицы и Св. Иоанна Евангелиста [I]    

127b. Ο Εσταυρωμένος με την Παναγία και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη [II] / Crucifixion with Virgin and St John the Evangelist [II] / Crucifixion avec la Vierge et Saint Jean l'Evangéliste [II] / Crucifixión con la Virgen y San Juan Evangelista [II] / Kreuzigung Christi mit Maria und Johannes dem Evangelisten [II] / Распятие с Богородицы и Св. Иоанна Евангелиста [II]    

128a. Τό όραμα του Αγίου Φραγκίσκου [Ι] / The vision of St Francis [I] / La vision de saint François [I] / La visión de San Francisco [I] / Die Vision des heiligen Franziskus [Ι] / Видение Cв. Франциска [I]    

128b. Τό όραμα του Αγίου Φραγκίσκου [ΙΙ] / The vision of St Francis [II] / La vision de saint François [II] / La visión de San Francisco [II] / Die Vision des heiligen Franziskus [ΙΙ] / Видение Cв. Франциска [IΙ]           

128d. Τό όραμα του Αγίου Φραγκίσκου [III] / The vision of St Francis [III] / La vision de saint François [III] / La visión de San Francisco [III] / Die Vision des heiligen Franziskus [ΙΙΙ] / Видение Cв. Франциска [IΙΙ]

128x. Τό όραμα του Αγίου Φραγκίσκου [IV] / The vision of St Francis [IV] / La vision de saint François [IV] / La visión de San Francisco [IV] / Die Vision des heiligen Franziskus [ΙV] / Видение Cв. Франциска [IV]

128z. Τό όραμα του Αγίου Φραγκίσκου [V] / The vision of St Francis [V] / La vision de saint François [V] / La visión de San Francisco [V] / Die Vision des heiligen Franziskus [V] / Видение Cв. Франциска [V]

129. Πορτρέτο καρδιναλίου / Portrait of a cardinal / Portrait d'un cardinal / Retrato de un cardenal / Porträt eines Kardinal / Портрет кардинала    

                                                                                                                                                                      

________________________________________________________________________________________________

https://www.netanimations.net/jologcab.gif                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

Blog counter
Flag Counter
17/10/2013    13:30

7 Jun 2015

eXTReme Tracking


s01.flagcounter.com/more/onso/