JORGE   MANUEL  THEOTOKOPOULI

BΙΟΓΡΑΦΙΑ / BIOGRAPHY / BIOGRAPHIE / BIOGRAFÍA / BIOGRAFIE / БИОГРАФИЯ

        Χόρχε Μανουέλ Θεοτοκόπουλος (Τολέδο, 1578 - 1631). Ισπανός ζωγράφος και αρχιτέκτονας. Είχε εκπαιδευτεί από τον πατέρα του, τον  EL Greco, και είναι δύσκολο να διακρίνει τη ζωγραφική τους τεχνοτροπία. Ο Χόρχε Μανουέλ Θεοτοκόπουλος εμφανίζεται ως ζωγράφος το 1603. Το μοναδικό υπογραμμένο του έργο (περί το 1595) βρίσκεται στη Μαδρίτη, στο Μουσείο του Prado και είναι ένα αντίγραφο "Espolio" του Ελ Γκρέκο. Πιο ενδιαφέρον έργο του είναι μια αγιογραφία της Αγίας Μαγδαληνής (1607-1609) για την εκκλησία της Titulcia, στη Μαδρίτη .
        Σε συνεργασία με τον πατέρα του, το 1603-1607,  ο Χόρχε Μανουέλ ανέλαβε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αγιογράφησης για το Hospital de la Caridad σε Illescas. Η έκταση της συνεισφοράς του σ' αυτή την εργασία επιτροπή παραμένει θέμα έρευνας μέχρι σήμερα.
        Ο Χόρχε Μανουέλ ακολούθησε ως αρχιτέκτονας στο Τολέδο μια επιτυχημένη καριέρα. Μετά το θάνατο του Ελ Γκρέκο, επέστρεψε στο εργαστήριο και παρήγαγε έργα που βασίστηκαν εξ ολοκλήρου στην τεχνοτροπία του πατέρα του.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Jorge Manuel Theotocopoli (Toledo, c. 1578 - 1631). Spanish painter and architect. He was trained by his father El Greco, and it is practically impossible to distinguish their painting. Theotocopoulos is documented as a painter in 1603. The single signed work (c. 1595; Madrid, Prado), a copy of El Greco's 'Expolio' (Disrobing of Christ on Mount Calvary; Toledo Cathedral), shows him as a rather inept follower of his father, although his treatment of figures is much harder and more angular; they are almost caricatures. Of more interest is his altarpiece (1607-9) for the church of La Magdalena, Titulcia, Madrid. His architectural altarpiece (1623) for S Clara la Real, Toledo, was influenced more by Juan Bautista de Monegro than by any architectural work El Greco had designed.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Jorge Manuel Theotocopoli (Tolède, 1578 – 1631). Peintre, sculpteur et architecture espagnol, fils naturel du peintre hispano-grec Dominiko Theotocopoulos, (dit El Greco) et de Jerónima de las Cuevas.
        Il est élevé par son père seul. Il apprend le métier de peintre travaillant dans l’Atelier de son père, puis à partir de 1603 il collabore nommément à la réalisation du retable de Illescas avec son père. La même année il épouse Alfonsa de los Morales dont il a un enfant en 1604 Gabriel de los Morales. Puis plus tard en 1607, il commence à réaliser ses propres travaux, comme le retable Titulcia, où il prolonge le maniérisme de son père, mais s’en distingue avec un style personnel, bien que sa qualité comme peintre fut toujours inférieure au grand maître de Toléde. Après la mort de son père, en 1614, l’activité de Jorge Manuel se centre sur l’architecture, où il suit l’école Herrera avec Nicolas de Vergara le jeune et Juan Bautista Monegro. De 1612 à 1618 il participe à la construction de la mairie de Toléde. En 1625 il obtient la charge de maître sculpteur et architecte de la Cathédrale de Toléde, où il travaille à la construction de la chapelle du Ochavo et sur la coupole de la chapelle mozarabe de Enrique Egas. Marié deux fois, il meurt ruiné, ses biens sont saisis par l'Hospital de Tavera avec lequel il était en litige.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Jorge Manuel Theotocópuli (Toledo, 1578 - id., 1631). Pintor y arquitecto español. Único hijo del Greco (al parecer natural), se formó artísticamente con su padre, con el cual colaboró en los retablos de Illescas a partir de 1603. El retablo de Titulcia (1607) marca la diferenciación de su estilo personal con respecto al de su padre, aunque su producción se mantuvo siempre dentro de unos niveles de calidad notablemente inferiores. Tras la muerte del Greco (1614), Jorge Manuel pasó a dedicarse principalmente a la arquitectura, formando la escuela de Herrera junto a N. de Vergara y J.B. Monegro e interviniendo en la terminación del Ayuntamiento de Toledo (1612-1618). En 1625 fue nombrado escultor y arquitecto de la catedral de esa misma ciudad, en la que continuó la construcción de la capilla de las Reliquias u Ochavo y de la capilla mozárabe iniciada por E. Egas.
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Jorge Manuel Theotocopoli (Toledo, von 1578 bis 1631) war ein Maler, Bildhauer und spanischer Architektur, natürlicher Sohn des spanisch-griechische Maler Dominiko Theotocopoulos, (bekannt als El Greco) und Jerónima de las Cuevas. Er erlernte den Beruf des Malers Arbeiten in der Werkstatt seines Vaters, dann ab 1603 arbeitete er nämlich die Verwirklichung des Altarbildes von Illescas mit seinem Vater. Im selben Jahr heiratete er Alfonsa de los Morales, dass er ein Kind im Jahre 1604 Gabriel de los Morales hat. Dann später im Jahre 1607, begann er, seine eigenen Arbeiten, wie das Altarbild Titulcia, wo er weiter seines Vaters Manierismen, unterscheidet sich aber mit einem persönlichen Stil, obwohl seine Qualität als Maler war immer kleiner als der große Meister von Toledo. Nach dem Tod seines Vaters im Jahre 1614 konzentriert sich die Arbeit von Jorge Manuel über Architektur, wo er zur Schule gegangen mit Herrera Nicolas de Vergara und der junge Juan Bautista Monegro. Von 1612 bis 1618 nahm er an der Konstruktion des Toledo Stadtrat. Im Jahre 1625 erhielt er das Amt des Master Bildhauer und Architekt der Kathedrale von Toledo, wo er in den Bau der Kapelle des Ochavo und die Kuppel der Kapelle des mozarabischen Enrique Egas gearbeitet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Хорхе Мануэль Теотокопулос (Толедо, 1578 - 1631). Испанский художник и архитектор, внебрачный сын Эль Греко. В 1578 г. у художника родился сын Хорхе Мануэль, получивший имя отца, хотя его брак с Иеронимой де Куэвас не был освящен церковью.
        Хорхе Мануэль учился живописи в мастерской отца, пытаясь старательно копировать его манеру. Известно, что в 1603 году он участвовал в работе над заказом отца – алтарем Иллескас (de Illescas).
        Эль Греко кроме представленного выше портрета рисовал сына на картине «Похороны графа Оргаса».

 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ / AUCTIONS / ENCHÈRES

SUBASTAS / AUKTIONEN / АУКЦИОНЫ

Auction main Links:

Mutual Art

Blouin Art Sales Index

Art Value

Artnet

LOOKING FOR...

... ANY PIECE OF THE RIGHT INFORMATION ABOUT ANY PICTURE

... A BETTER (OR THE RIGHT) PICTURE, FOR :

2, 3, 19x1, 19x2, 19x3, 19x4,  21b, 22a, 22d, 28, 29b, 3645, 49b51st,  59st , 61x4, 62b, 62c, 64x366, 67a, 67b, 67bb, 67z, 67h, 67i, 71x, 71y76c1, 76c2, 79b,   85x, 86b, 86x287, 8991b, 94b, 95d, 97e101, 102st, 102th, 102x3, 102x4, 102x7, 103b, 105a, 105cc3, 105ccx, 106x116dd, 117aa, 117bb, 117ll, 118c, 118y, 119y120, 126d, 126st128x128z, 130, 132z, 132h, 132ks, 132r, 132x4, 132x5, 132x7, 132x8133c, 146b, 151c, 151y, 152, 154, 158x, 159a,

175, 180, 183, 199203,

grec01, grec07, grec08, grec09, grec10, grec11, grec12, grec13, grec14, grec20, grec21, grec25grec35, grec46, grec50grec54, grec58, grec63, grec66, grec67, grec68, grec72, grec73, grec75,           

grscul09, grscul10, grscul11

 

... SOME MORE INFORMATION ABOUT (dimensions, etc), :

2, 3, 29x2, 58x, 58y, 59x1, 59x2, 61x275x3, 75x4, 96x, 101128x, 128y132ps, 132x1, 132x2, 132x4, 132x5, 132x6

175, 179, 199, 201, 208,

grec01grec05, grec06, grec08, grec09, grec10, grec11, grec12, grec13, grec14grec20, grec21, grec23, grec24, grec28, grec32, grec33, grec35, grec36, grec38

 

...ANY PICTURE FOR:

(NUMBERS [and most information] ARE ACCORDING TO T. FRATI'S BOOK IN GREEK)

17δ, 50 x 38 cm, Buenos Aires, Bossart coll.

17ε, 59 x 54 cm, Uffizi

18β, 35 x 28 cm, lost in 1936 from Palacio Real, Madrid  [known by a b/w photo in 1928]

18δ, 45 x 27,4, Private collection [formerly in Anstruther collection] see here

51δ, 105 x 87 cm, San Diego, CA, Gallery of fine Arts

59η, 103 x 80 cm, Grand Rapids Gallery, Michigan

59θ, 57 x 44 cm, Museum of Fine Arts, Bilbao

67Δ, St James Sr. 62 x 50 cm, ???

67Κ, St Philip [Mathew], 62 x 50 cm, I. Brenner coll., NY More info here

67Λ, St Simon [Philip], 62 x 50 cm, E. H. Abbott Jr coll., Boston

75β, 110 x 87 cm, Conte de Guendulain y del Vado coll., Toledo. [cf 75x4]

95γ, 103 x 89 cm (Kouloukoundis coll., NY)

96β, 38 x 27 cm (Contini-Bonacossi coll., Firenze, Italy)

99αα., 46 x 36 cm [head] (priv. coll., London)

102ι, 76 x 52 cm (L.A. University, CA, USA)

128γ, 101 x 66 cm (Duces de T'Serclaes [sic], Madrid)      = 128x // 128z ??

131Λλ, 44 x 28 cm (Robertson coll., NY) More info  here      = grec26 // grec51a ?? 

132θ, 166 x 96 cm, (ex Bargas church, Toledo)

132ξ, 83 x 58 cm (cathedral of Toledo)

132υ, 110 x 67 cm (ex Quer coll., Barcelona)

132φ, 140 x 92 cm (ex Lazaro Galdiano museo)

133δ, 66 x 71 cm, Valdes Izaguirre coll., Bilbao  (lower part)

136αα, 65 x 48 cm, McCormick coll., Chicago

145γ, 103 x 51 cm, Plandiura coll., Barcelona

147γ, 104 x 63 cm ex Heinemann coll., Munich

151δ, 65 x 55 cm ex. Shchoukin coll. Paris

174, Shepherds adoration, 64 x 39 cm, Algorta, Bilbao (de Rochelt Amann coll.)

176, Virrgin with the Holy Baby

177, Virgin with the Holy Baby, three Saints and Angels (29 x 20 cm), Barcelona (Copy of 105D)

178,

181,

182,

184, 61x4 ??

187,

188,

190,

191, 

192,

193,

194,

195 = 75x4

196, 59x2 ??

197, 59x2 ??

198,

200,

202, Gr01 ??, Gr02 ??, gr151z ??

204,

207,

________________________________________________________________________________________________

https://www.netanimations.net/jologcab.gif                                                                                                                                                  

Blog counter
Flag  Counter
17/10/2013    13:30

7 Jun 2015

eXTReme Tracking