026 - 063          

ΤΑ ΕΡΓΑ / LIST OF WORKS / LISTE DES ŒUVRES / LISTA DE OBRAS / WERKVERZEICHNIS / СПИСОК КАРТИНЫ

LINKS:       AUCTIONS: 

026. Ο Άγιος Σεβαστιανός / St Sebastian / Saint Sébastien / San Sebastian / Hl. Sebastian / Св. Себастьян    

027. Κυρία με γούνα / Lady with a Fur / Dame avec fourrure / Señora con una piel / Dame mit einem Pelz / Дама в горностаевой накидке        

028. Ο Παράδεισος / Paradise / Paradis / El Paraíso / Paradies / Рай

029a. Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης σε έκσταση [Ι] / St Francis of Assisi in Ecstasy [I] / Saint François d'Assise en extase [I] / San Francisco de Asís en éxtasis [I] / Die Ekstase des Hl. Franziskus von Assisi [I] / Экстаз св. Франциска [I]     

029b. Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης σε έκσταση [ΙI] / St Francis of Assisi in Ecstasy [II] / Saint François d'Assise en extase [II] / San Francisco de Asís en éxtasis [II] /Die Ekstase des Hl. Franziskus von Assisi [II] / Экстаз св. Франциска [II]     

029x1. Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης σε έκσταση [ΙII] / St Francis of Assisi in Ecstasy [III] /Saint François d'Assise en extase [III] /  San Francisco de Asís en éxtasis [III] / Die Ekstase des Hl. Franziskus von Assisi [III] / Экстаз св. Франциска [III]    

029x2. Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης σε έκσταση [ΙV] / St Francis of Assisi in Ecstasy [IV] / Saint François d'Assise en extase [IV] / San Francisco de Asís en éxtasis [IV] / Die Ekstase des Hl. Franziskus von Assisi [IV] / Экстаз св. Франциска [IV]    

030. Πορτρέτο Γλύπτη (Pompeo Leoni [?]) / Portrait of a Sculptor (Pompeo Leoni [?]) / Portrait d'un sculpteur (Pompeo Leoni [?]) / Retrato de un escultor (Pompeo Leoni [?]) / Porträt eines Bildhauers (Pompeo Leoni [?]) / Портрет скульптора (Помпео Леони [?])    

031. Πορτρέτο του Vincenzo Anastagi / Portrait of Vincenzo Anastagi / Portrait de Vincenzo Anastagi / Retrato de Vincenzo Anastagi / Ganzfigurenporträt des Malteserritters Vincenzo Anastagi / Портрет Винсенсьо Анастахи    

032. Πορτρέτο Ιππότη με το χέρι στο στήθος / Portrait of a Knight with his hand on his chest / Le chevalier à la main sur la poitrine / Caballero de la mano en el pecho / Bildnis eines Edelmannes mit der Hand auf der Brust / Кабальеро, положивший руку на грудь    

033. Η Παναγία και το Θείο Βρέφος / Madonna and Child / La Vierge et l'Enfant Jésus / La Virgen y el Niño Jesús / Madonna mit dem Kind / Девы и Младенца Иисуса

034. Ο Άγιος Παύλος / St Paul / Saint Paul / San Pablo / Apostel Paulus / Апостол Павел    

035. Το όραμα του Αγίου Λαυρεντίου / The vision of St Lawrence / La vision de Saint Laurent / Aparición de la Virgen a San Lorenzo / Vision des hl. Laurentius / Явление Богородицы Св. Лаврентию    

036. Ο Άγιος Ιακώβ της Aλκαλά / St James (Didacus) of Alcalá / Saint Diego (Didacus) d'Alcalá / San Diego (Didacus) de Alcalá / Hl. Didakus von Alcalá / Св. Диего (Дидакус) из Алькалы

037a. Αλληγορία της Ιεράς Συμμαχίας [Ι] / Allegory of the Holy Alliance [I] / Allégorie de la Sainte-Alliance [I] / Alegoría de la Liga Santa [I] / Allegorie des Heiligen Bundes [I] / Аллегория Священного союза [I]      

037b. Αλληγορία της Ιεράς Συμμαχίας [ΙΙ] / Allegory of the Holy Alliance [II] / Allégorie de la Sainte-Alliance [II] / Alegoría de la Liga Santa [II] / Allegorie des Heiligen Bundes [II] / Аллегория Священного союза [II]       

038a. Η μετανοούσα Μαγδαληνή [Ι] / Penitent Magdalene [I] / Madeleine pénitente [I] / Magdalena penitente [I] / Die büßende Magdalena [I] / Кающаяся Мария Магдалина [Ι]       

038b. Η μετανοούσα Μαγδαληνή [ΙΙ] / Penitent Magdalene [II] / Madeleine pénitente [II] / Magdalena penitente [II] / Die büßende Magdalena [II] / Кающаяся Мария Магдалина [ΙI]    

038c. Η μετανοούσα Μαγδαληνή [ΙΙΙ] / Penitent Magdalene [III] / Madeleine pénitente [III] / Magdalena penitente [III] / Die büßende Magdalena [III] / Кающаяся Мария Магдалина [ΙII]

039. Προσωπογραφία γυναίκας / Portrait of a Lady / Portrait d'une femme / Retrato de Mujer / Porträt einer Dame / Женский портрет         

040. Πορτρέτο του Juan de Ávila / Portrait of Juan de Ávila / Portrait de Juan de Ávila / Retrato de Juan de Ávilan / Porträt des Juan de Ávila / Портрет Хуана де Авила       

041. Αποκαθήλωση (Πιετά) / Pieta / La Pietà / La Piedad / Die Pieta / Пиета    

042. Μικρογραφία κυρίας  / Miniature of a lady / Miniature d'une dame / Miniatura de una dama  / Miniatur einer Dame / Mиниатюра леди

043. Πορτρέτο ευπατρίδη του Οίκου των Leyva  / Portrait of a Gentleman from the Casa de Leyva / Portrait d'un gentilhomme de la Casa de Leyva / Retrato de un caballero de la Casa de Leyva / Porträt eines Herrn von der Casa de Leyva / Джентльмен из дома Лейва    

044a. Το μαρτύριο του Αγίου Μαυρικίου [Ι] / The martyrdom of St Maurice [I] / Le martyre de St Maurice [I] / El martirio de San Mauricio [I]  / Das Martyrium des Hl.Mauritius [I] / Mученичество Cв. Маврикия [I]    

044a2. Το μαρτύριο του Αγίου Μαυρικίου [ΙΙ] / The martyrdom of St Maurice [II] / Le martyre de St Maurice [II] / El martirio de San Mauricio [II] / Das Martyrium des Hl.Mauritius [II] / Мученичество Cв. Маврикия [II]

044b. Πορτρέτο του Αγίου Μαυρικίου / Portrait of St Maurice / Portrait de St Maurice / Retrato de San Mauricio / Porträt des hl. Mauritius / Портрет Св. Маврикий    

045. Άγιος Λουδοβίκος Γκονζάγκα / Portrait of St Luigi (Aloysius) Gonzaga / Portrait de Saint Luis (Aloysius) Gonzaga / Retrato de San Luigi (Aloysius) Gonzaga / Porträt des hl. Luigi (Aloysius) Gonzaga / Портрет Св. Луиджи Гонзага

046. Πορτρέτο του Juan Alfonso de Pimentel y Herrera / Portrait of Juan Alfonso de Pimentel y Herrera / Portrait de Juan Alfonso de Pimentel y Herrera / Retrato de Juan Alfonso de Pimentel y Herrera / Porträt des Juan Alfonso de Pimentel y Herrera / Портрет Хуана Альфонсо де Эррера и Пиментел    

047. Πορτρέτο Ευπατρίδη  / Portrait of a Gentleman  / Portrait d'un gentilhomme / Retrato de un hombre / Porträt eines Ehrenmannes / Портрет мужчины       

048. Η Άμωμη Σύλληψη / The Holy Conception / Le Saint-Conception / Inmaculada Concepción / Die unbefleckte Empfängnis / Непорочное зачатие    

049a. Η Παναγία με τον Ιησού, την Άγια Άννα και τον Άγιο Ιωάννη / Virgin with Jesus, St Anne and St John / Vierge avec Jésus, Sainte-Anne et Saint-Jean / La Sagrada Familia con Santa Ana y San Juan Bautista / Jungfrau Maria mit Jesus, hl. Anna und hl. Johann / Мадонна с младенцем, св. Анной и Иоанном Крестителем    

049b. Η Παναγία με τον Ιησού και την Άγια Άννα / Virgin with Jesus and St Anne / Vierge avec Jésus et Sainte-Anne / La Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana / Jungfrau Maria mit Jesus und hl. Anna / Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом

050. Η Αγία Οικογένεια / The Holy Family / La Sainte Famille / La Sagrada Familia / Die heilige Familie / Святое семейство    

051a. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [Ι] / St Francis Praying [I] / Saint François en prière [I] / San Francisco orando [I] / Der heilige Franziskus im Gebet [I] / Коленопреклоненный св. Франциск [Ι]    

051b. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [ΙΙ] / St Francis Praying [II] / Saint François en prière [II] / San Francisco orando [II] / Der heilige Franziskus im Gebet [II] / Коленопреклоненный св. Франциск [ΙΙ]    

051c. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [ΙΙΙ] / St Francis Praying [III] / Saint François en prière [III] / San Francisco orando [III] / Der heilige Franziskus im Gebet [III] / Коленопреклоненный св. Франциск [ΙΙΙ]    

051e. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [ΙV] / St Francis Praying [IV] / Saint François en prière [IV] / San Francisco orando [IV] / Der heilige Franziskus im Gebet [IV] / Коленопреклоненный св. Франциск [ΙV]      

051st. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [V] / St Francis Praying [V] / Saint François en prière [V] / San Francisco orando [V] / Der heilige Franziskus im Gebet [V] / Коленопреклоненный св. Франциск [V]

052. Πορτρέτο του Rodrigo de la Fuente / Portrait of Rodrigo de la Fuente / Portrait de Rodrigo de la Fuente / Retrato de Rodrigo de la Fuente / Porträt von Rodrigo de la Fuente / Портрет доктора Родриго де ла Фуенте       

053. Πορτρέτο ηλικιωμένου Ευπατρίδη [I] / Portrait of an old Gentleman [I] / Portrait d'un vieux noble [I] / list/026-063/Retrato de caballero anciano [I] / Porträt eines alten Edelmannes [I] / Портрет пожилой джентльмен [I]       

054. Ο Julián Romero de las Hazañas και ο Άγιος Ιουλιανός / Julián Romero de las Hazañas and his Patron Saint Julian / Julián Romero de las Hazañas et son Patron Saint Julien / Julián Romero de las Hazañas y su patrono santo Julián / Julián Romero de Las Hazañas und hl. Julianus / Хулиан Ромеро де лас Асаньяс и св. Хулиан      

055. Η ταφή του κόμη de Orgaz / The burial of the Count of Orgaz / L'Enterrement du comte d'Orgaz / El entierro del Conde de Orgaz / Das Begräbnis des Grafen von Orgaz / Погребение графа Оргаса               

056. Ο Εσταυρωμένος με δύο Δωρητές / Crucified Christ with two Donors / Le Christ crucifié avec deux donateurs / Cristo crucificado con dos donantes / Christus am Kreuz mit zwei Stiftern / Распятие и два донатора    

057a. Πορτρέτο του Rodrigo Vásquez [Ι] / Portrait of Rodrigo Vásquez [I] / Portrait de Rodrigo Vásquez [I] / Retrato de Rodrigo Vásquez [I] / Porträt von Don Rodrigo Vásquez [I] / Портрет Родриго Васкес [I]       

057b. Πορτρέτο του Rodrigo Vásquez [ΙΙ] / Portrait of Rodrigo Vásquez [ΙΙ] / Portrait de Rodrigo Vásquez [II] / Retrato de Rodrigo Vásquez [ΙΙ] / Porträt von Don Rodrigo Vásquez [II] / Портрет Родриго Васкес [II]

058a. Η μετανοούσα Μαγδαληνή [Ι] / Penitent Magdalene [I] / Madeleine pénitente [I] / Magdalena penitente [I] / Die büßende Maria Magdalena [I] / Кающаяся Мария Магдалина [Ι]      

058b. Η μετανοούσα Μαγδαληνή [ΙΙ] / Penitent Magdalene [II] / Madeleine pénitente [II] / Magdalena penitente [II] / Die büßende Maria Magdalena [II] / Кающаяся Мария Магдалина [ΙI]

058c. Η μετανοούσα Μαγδαληνή [ΙΙI] / Penitent Magdalene [III] / Madeleine pénitente [III] / Magdalena penitente [III] / Die büßende Maria Magdalena [III] / Кающаяся Мария Магдалина [ΙII]

059a. Ο Άγιος Φραγκίσκος δέχεται τα Στίγματα [Ι] / St Francis is receiving the Stigmata [I] / Saint François recevant les stigmates [I] / San Francisco recibiendo los estigmas [I] / Franziskus von Assisi empfängt die Stigmata [I] / Стигматизация Франциска Ассизского [I]

059b. Ο Άγιος Φραγκίσκος δέχεται τα Στίγματα [ΙΙ] / St Francis is receiving the Stigmata [II] / Saint François recevant les stigmates [II] / San Francisco recibiendo los estigmas [II] / Franziskus von Assisi empfängt die Stigmata [II] / Стигматизация Франциска Ассизского [II]    

059c. Ο Άγιος Φραγκίσκος δέχεται τα Στίγματα [ΙΙΙ] / St Francis is receiving the Stigmata [III] / Saint François recevant les stigmates [III] / San Francisco recibiendo los estigmas [III] / Franziskus von Assisi empfängt die Stigmata [III] / Стигматизация Франциска Ассизского [III]        

059d. Ο Άγιος Φραγκίσκος δέχεται τα Στίγματα [ΙV] / St Francis is receiving the Stigmata [IV] / Saint François recevant les stigmates [IV] / San Francisco recibiendo los estigmas [IV] / Franziskus von Assisi empfängt die Stigmata [IV] / Стигматизация Франциска Ассизского [IV]

059e. Ο Άγιος Φραγκίσκος δέχεται τα Στίγματα [V] / St Francis is receiving the Stigmata [V] / Saint François recevant les stigmates [V] / San Francisco recibiendo los estigmas [V] / Franziskus von Assisi empfängt die Stigmata [V] / Стигматизация Франциска Ассизского [V]      

059st. Ο Άγιος Φραγκίσκος δέχεται τα Στίγματα [VI] / St Francis is receiving the Stigmata [VI] / Saint François recevant les stigmates [VI] / San Francisco recibiendo los estigmas [VI] / Franziskus von Assisi empfängt die Stigmata [VI] / Стигматизация Франциска Ассизского [VI]

059z. Ο Άγιος Φραγκίσκος δέχεται τα Στίγματα [VII] / St Francis is receiving the Stigmata [VII] / Saint François recevant les stigmates [VII] / San Francisco recibiendo los estigmas [VII] / Franziskus von Assisi empfängt die Stigmata [VII] / Стигматизация Франциска Ассизского [VII]

059x1. Ο Άγιος Φραγκίσκος δέχεται τα Στίγματα [VΙII] / St Francis is receiving the Stigmata [VIII] / Saint François recevant les stigmates [VIII] / San Francisco recibiendo los estigmas [VIII] / Franziskus von Assisi empfängt die Stigmata [VIII] / Стигматизация Франциска Ассизского [VIII]

059x2. Ο Άγιος Φραγκίσκος δέχεται τα Στίγματα [IX] / St Francis is receiving the Stigmata [IX] / Saint François recevant les stigmates [IX] / San Francisco recibiendo los estigmas [IX] / Franziskus von Assisi empfängt die Stigmata [IX] / Стигматизация Франциска Ассизского [IX]

059y. Ο Άγιος Φραγκίσκος δέχεται τα Στίγματα [X] / St Francis is receiving the Stigmata [X] / Saint François recevant les stigmates [X] / San Francisco recibiendo los estigmas [X] / Franziskus von Assisi empfängt die Stigmata [X] / Стигматизация Франциска Ассизского [X]

060a. Η Θλιμμένη Θεοτόκος [I] / Sorrowful Mother [I] / Mère des Douleurs [I] / Mater Dolorosa [I] / Die schmerzhaften Mutter [I] / Скорбящая Мать [I]

060b. Η Θλιμμένη Θεοτόκος [II] / Sorrowful Mother [II] / Mère des Douleurs [II] / Mater Dolorosa [II] / Die schmerzhaften Mutter [II] / Скорбящая Мать [II]

060c. Η Θλιμμένη Θεοτόκος [III] / Sorrowful Mother [III] / Mère des Douleurs [III] / Mater Dolorosa [III] / Die schmerzhaften Mutter [III] / Скорбящая Мать [III]

060d. Η Θλιμμένη Θεοτόκος [IV] / Sorrowful Mother [IV] / Mère des Douleurs [IV] / Mater Dolorosa [IV] / Die schmerzhaften Mutter [IV] / Скорбящая Мать [IV]

060e. Η Θλιμμένη Θεοτόκος [V] / Sorrowful Mother [V] / Mère des Douleurs [V] / Mater Dolorosa [V] / Die schmerzhaften Mutter [V] / Скорбящая Мать [V]

061a. Η Σταύρωση [I] / The Crucifixion [I] / La Crucifixion [I] / La Crucifixión [I] / Der Gekreuzigte [I] / Распятие Христа [Ι]         

061b. Η Σταύρωση [II] / The Crucifixion [II] / La Crucifixion [II] / La Crucifixión [II] / Der Gekreuzigte [II] / Распятие Христа [ΙI]

061c. Η Σταύρωση [III] / The Crucifixion [III] / La Crucifixion [III] / La Crucifixión [III] / Der Gekreuzigte [III] / Распятие Христа [IΙI]

061d. Η Σταύρωση [IV] / The Crucifixion [IV] / La Crucifixion [IV] / La Crucifixión [IV] / Der Gekreuzigte [IV] / Распятие Христа [IV]    

061e. Η Σταύρωση [V] / The Crucifixion [V] / La Crucifixion [V] / La Crucifixión [V] / Der Gekreuzigte [V] / Распятие Христа [V]

061st. Η Σταύρωση [VI] / The Crucifixion [VI] / La Crucifixion [VI] / La Crucifixión [VI] / Der Gekreuzigte [VI] / Распятие Христа [VI]

061z. Η Σταύρωση [VII] / The Crucifixion [VII] / La Crucifixion [VII] / La Crucifixión [VII] / Der Gekreuzigte [VII] / Распятие Христа [VIΙ]    

061h. Η Σταύρωση [VIII] / The Crucifixion [VIII] / La Crucifixion [VIII] / La Crucifixión [VIII] / Der Gekreuzigte [VIII] / Распятие Христа [VIII]    

061x1. Η Σταύρωση [IX] / The Crucifixion [IX] / La Crucifixion [IX] / La Crucifixión [IX] / Der Gekreuzigte [IX] / Распятие Христа [IX]      

061x2. Η Σταύρωση [X] / The Crucifixion [X] / La Crucifixion [X] / La Crucifixión [X] / Der Gekreuzigte [X] / Распятие Христа [X]

061x3. Η Σταύρωση [XI] / The Crucifixion [XI] / La Crucifixion [XI] / La Crucifixión [XI] / Der Gekreuzigte [XI] / Распятие Христа [XI]    

061x4. Η Σταύρωση [XII] / The Crucifixion [XII] / La Crucifixion [XII] / La Crucifixión [XII] / Der Gekreuzigte [XII] / Распятие Христа [XII]

061x5. Η Σταύρωση [XIII] / The Crucifixion [XIII] / La Crucifixion [XIII] / La Crucifixión [XIII] / Der Gekreuzigte [XIII] / Распятие Христа [XIII]

062a. Ο Χριστός αποχαιρετά την Παναγία [Ι] / Christ Bids Farewell To His Mother [I] / Le Christ fait ses adieux à sa Mère [I] / Despedida de Cristo de la Virgen [I] / Der Abschied Christi von seiner Mutter [I] / Христос прощается со своей матерью [I]

062b. Ο Χριστός αποχαιρετά την Παναγία [II] / Christ Bids Farewell To His Mother [II] / Le Christ fait ses adieux à sa Mère [II] / Despedida de Cristo de la Virgen [II] / Der Abschied Christi von seiner Mutter [II] / Христос прощается со своей матерью [II]

062c. Ο Χριστός αποχαιρετά την Παναγία [III] / Christ Bids Farewell To His Mother [III] / Le Christ fait ses adieux à sa Mère [III] / Despedida de Cristo de la Virgen [III] / Der Abschied Christi von seiner Mutter [III] / Христос прощается со своей матерью [III]

062d. Ο Χριστός αποχαιρετά την Παναγία [IV] / Christ Bids Farewell To His Mother [IV] / Le Christ fait ses adieux à sa Mère [IV] / Despedida de Cristo de la Virgen [IV] / Der Abschied Christi von seiner Mutter [IV] / Христос прощается со своей матерью [IV]

062x. Ο Χριστός αποχαιρετά την Παναγία [V] / Christ Bids Farewell To His Mother [V] / Le Christ fait ses adieux à sa Mère [V] / Despedida de Cristo de la Virgen [V] / Der Abschied Christi von seiner Mutter [V] / Христос прощается со своей матерью [V]

063. Ο Άγιος Λουδοβίκος της Γαλλίας με νεαρό συνοδό / St Louis King of France with a Page / Saint Louis, Roi de France, et un page / San Luis, rey de Francia / Hl. Louis König von Frankreich mit einer Seite / Сент-Луис, король Франции       

                                                                                                                                                                                                             

________________________________________________________________________________________________

https://www.netanimations.net/jologcab.gif                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

Blog counter
Flag Counter
17/10/2013    13:30

7 Jun 2015

eXTReme Tracking