082 - 108         

ΤΑ ΕΡΓΑ / LIST OF WORKS / LISTE DES ŒUVRES / LISTA DE OBRAS / WERKVERZEICHNIS / СПИСОК КАРТИНЫ

LINKS:       AUCTIONS: 

082. Πορτρέτο του Gaspar de Quiroga / Portrait of Gaspar de Quiroga / Portrait de Gaspar de Quiroga / Retrato de Gaspar de Quiroga / Porträt von Gaspar de Quiroga / Портрет Гаспар де Кирога

083a. Η Αγία Οικογένεια με την Αγία Άννα [Ι] / Holy Family with St Anne [I] / La Sainte Famille avec Sainte Anne [I] / La Sagrada Familia con Santa Ana [I] / Die heilige Familie mit der hl.Anna [I] / Святое семейство и Св. Анна [I]    

083b. Η Αγία Οικογένεια με την Αγία Άννα [ΙΙ] / Holy Family with St Anne [II] / La Sainte Famille avec Sainte Anne [II] / La Sagrada Familia con Santa Ana [II] / Die heilige Familie mit der hl. Anna [II]  / Святое семейство и Св. Анна [II]    

084. Οι Άγιοι Ανδρέας και Φραγκίσκος / St Andrew and St Francis / Saint-André et Saint-François / San Andrés y San Francisco / Die heiligen Andreas und Franziskus / Апостол Андрей и св. Франциск       

085a. Ο Εσταυρωμένος με την Παναγία, τη Μαγδαληνή, τον Ιωάννη και Αγγέλους / Crucifixion with Virgin, Magdalen, St John and Angels / Crucifixion avec la Vierge, la Madeleine, Saint-Jean et des anges / Crucifixión con la Virgen, María Magdalena, San Juan y los ángeles / Christus am Kreuz mit Maria, Johannes, Magdalena und Engel / Распятие с Богородицы, Магдалины, Иоанна и ангелы       

085b. Η Σταύρωση / The Crucifixion / La Crucifixion / La Crucifixión / Die Kreuzigung / Распятие Христа      

085x. Η Σταύρωση / The Crucifixion / La Crucifixion / La Crucifixión / Die Kreuzigung / Распятие Христа

086a. Ο Άγιος Ανδρέας [I] / Saint Andrew [I] / Saint André [I] / San Andrés [I] / Apostel Andreas [I] / Апостол Андрей [I]

086b. Ο Άγιος Ανδρέας [II] / Saint Andrew [II] / Saint André [II] / San Andrés [II] / Apostel Andreas [II] / Апостол Андрей [II]

086x1. Ο Άγιος Ανδρέας [III] / St Andrew [III] / Saint André [III] / San Andrés [III] / Apostel Andreas [III] / Апостол Андрей [III]    

086x2. Ο Άγιος Ανδρέας [IV] / St Andrew [IV] / Saint André [IV] / San Andrés [IV] / Apostel Andreas [IV] / Апостол Андрей [IV]

087. Πορτρέτο Ευπατρίδη / Portrait of a Gentleman / Portrait d'un gentilhomme / Retrato de un hombre / Porträt eines Herrn / Портрет мужчины

088. Πορτρέτο του ποιητή Alonso de Ercilla y Zúñiga / Portrait of the poet Alonso de Ercilla y Zúñiga / Portrait du poète Alonso Ercilla y Zúñiga / Retrato del poeta Alonso de Ercilla y Zúñiga / Porträt des Dichters Alonso de Ercilla y Zúñiga / Портрет поэта Алонсо Эрсильи-и-Суньиги    

089. Πορτρέτο Ευπατρίδη / Portrait of a Gentleman / Portrait d'un gentilhomme / Retrato de un hombre / Porträt eines Herrn / Портрет мужчины

090a. Η προσευχή στον κήπο της Γεσθημανή [Ι] / Agony in the Garden of Gesthemane [Ι] / Agonie dans le jardin des oliviers [I] / La oración en el Huerto de Getsemaní [I] / Todesangst im Garten [I] / Христос на Масличной Горе [I]    

090b. Η προσευχή στον κήπο της Γεσθημανή [IΙ] / Agony in the Garden of Gesthemane [ΙI] / Agonie dans le jardin des oliviers [II] / La oración en el Huerto de Getsemaní [II] / Todesangst im Garten [II] / Христос на Масличной Горе [II]

090c.   Η προσευχή στον κήπο της Γεσθημανή [IIΙ] / Agony in the Garden of Gesthemane [ΙII] / Agonie dans le jardin des oliviers [III] / La oración en el Huerto de Getsemaní [III] / Todesangst im Garten [III] / Христос на Масличной Горе [III]

091a. Η Αγία Οικογένεια με τη Μαγδαληνή [Ι] / Holy Family with Magdalene [I] / La Sainte Famille avec Marie-Madeleine [I] / La Sagrada Familia con la Magdalena [I] / Heilige Familie mit Maria Magdalena [I] / Святое семейство с Марией Магдалиной [I]

091b. Η Αγία Οικογένεια με τη Μαγδαληνή [ΙI] / Holy Family with Magdalene [II] / La Sainte Famille avec Marie-Madeleine [II] / La Sagrada Familia con la Magdalena [II] / Heilige Familie mit Maria Magdalena [II] / Святое семейство с Марией Магдалиной [II]

091c. Η Αγία Οικογένεια με τη Μαγδαληνή [IΙΙ] / Holy Family with Magdalene [III] / La Sainte Famille avec Marie-Madeleine [III] / La Sagrada Familia con la Magdalena [III] /  Heilige Familie mit Maria Magdalena [III] / Святое семейство с Марией Магдалиной [III]

092a. Η Παναγία [Ι] / The Virgin [I] / La Vierge [I] / La Virgen [I ] / Jungfrau Maria [I] / Дева Мария [I]

092b. Η Παναγία [ΙΙ] / The Virgin [II] / La Vierge [II] / La Virgen [II] / Jungfrau Maria [II] / Дева Мария [II]

093. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Νεότερος / St James the Less / L’Apôtre Jacques le mineur / Santiago el Menor / Apostel Jakobus der Jüngere / Иаков Алфеев

093x. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Νεότερος / St James the Less / L’Apôtre Jacques le mineur / Santiago el Menor / Apostel Jakobus der Jüngere / Иаков Алфеев

094a. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Πρεσβύτερος ως προσκυνητής [I] / St James the Major as a pilgrim [I] / L'Apôtre Jacques le Majeur en pèlerin [I] /Santiago el Mayor como peregrino [I] / Apostel Jakobus der Ältere als Pilger [I] /Апостол Иаков Зеведеев в виде пилигрима [I]

094b. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Πρεσβύτερος ως προσκυνητής [II] / St James the Major as a pilgrim [II] / L'Apôtre Jacques le Majeur en pèlerin [II] /Santiago el Mayor como peregrino [II] / Apostel Jakobus der Ältere als Pilger [II] /Апостол Иаков Зеведеев в виде пилигрима [II]

095a. Η εκδίωξη των εμπόρων από τον Ναό [Ι] / The Purification of the Temple [I] / L'expulsion des marchands du Temple [I] / La expulsión de los mercaderes del templo [I] / Die Vertreibung der Wechsler aus dem Tempel [I] / Христос изгоняет торгующих из храма [I]

095b. Η εκδίωξη των εμπόρων από τον Ναό [II] / The Purification of the Temple [II] / L'expulsion des marchands du Temple [II] / La expulsión de los mercaderes del templo [II] / Die Vertreibung der Wechsler aus dem Tempel [II] / Христос изгоняет торгующих из храма [II]       

095d. Η εκδίωξη των εμπόρων από τον Ναό [III] / The Purification of the Temple [III] / L'expulsion des marchands du Temple [III] / La expulsión de los mercaderes del templo [III] / Die Vertreibung der Wechsler aus dem Tempel [III] / Христос изгоняет торгующих из храма [III]

095e. Η εκδίωξη των εμπόρων από τον Ναό [IV] / The Purification of the Temple [IV] / L'expulsion des marchands du Temple [IV] / La expulsión de los mercaderes del templo [IV] / Die Vertreibung der Wechsler aus dem Tempel [IV] / Христос изгоняет торгующих из храма [IV]

095st. Η εκδίωξη των εμπόρων από τον Ναό [V] / The Purification of the Temple [V] / L'expulsion des marchands du Temple [V] / La expulsión de los mercaderes del templo [V] / Die Vertreibung der Wechsler aus dem Tempel [V] / Христос изгоняет торгующих из храма [V]

096a. Ο Άγιος Παύλος [Βαρθολομαίος (;)] / St Paul [Bartholomew (?)] / Saint Paule [Barthélemy (?)] / San Pablo [Bartolomé (?)] / Apostel Paulus [Bartholomäus (?)] / Апостол Павел [Варфоломей (?)]

097a. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [Ι] / St Francis Praying [I] / Saint François priant [I] /San Francisco en oración [I] / Hl. Franziskus im Gebet [I] / Коленопреклоненный св. Франциск [Ι]

097b. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [ΙI] / St Francis Praying [II] / Saint François priant [II] /San Francisco en oración [II] / Hl. Franziskus im Gebet [II] / Коленопреклоненный св. Франциск [ΙI]

097c. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [ΙΙI] / St Francis Praying [III] / Saint François priant [III] / San Francisco en oración [III] / Hl. Franziskus im Gebet [III] / Коленопреклоненный св. Франциск [ΙII]

 097d. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [IV] / St Francis Praying [IV] / Saint François priant [IV] /San Francisco en oración [IV] / Hl. Franziskus im Gebet [IV] / Коленопреклоненный св. Франциск [ΙV]

097e. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [V] / St Francis Praying [V] / Saint François priant [V] /San Francisco en oración [V] / Hl. Franziskus im Gebet [V] / Коленопреклоненный св. Франциск [V]

097x1. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [VI] / St Francis Praying [VI] / Saint François priant [VI] / San Francisco en oración [VI] / Hl. Franziskus im Gebet [VI] / Коленопреклоненный св. Франциск [VI]       

097x2. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [VI] / St Francis Praying [VI] / Saint François priant [VI] / San Francisco en oración [VII] / Hl. Franziskus im Gebet [VII] / Коленопреклоненный св. Франциск [VIΙ]

097z. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [VIII] / St Francis Praying [VIII] / Saint François priant [VIII] / San Francisco en oración [VIII] / Hl. Franziskus im Gebet [VIII] / Коленопреклоненный св. Франциск [VIIΙ]

098a. Ο Άγιος Ιερώνυμος ως Καρδινάλιος [I] / St Jerome as a Cardinal [I] / Saint-Jérôme comme le cardinal [I] / San Jerónimo de cardenal [I] / Hl. Hieronymus als Kardinal [I] / Св. Иероним в кардинальском одеянии [I]

098b. Ο Άγιος Ιερώνυμος ως Καρδινάλιος [II] / St Jerome as a Cardinal [II] / Saint-Jérôme comme le cardinal [II] / San Jerónimo de cardenal [II] / Hl. Hieronymus als Kardinal [II] / Св. Иероним в кардинальском одеянии [II]

098c. Ο Άγιος Ιερώνυμος ως Καρδινάλιος [III] / St Jerome as a Cardinal [III] / Saint-Jérôme comme le cardinal [III] / San Jerónimo de cardenal [III] / Hl. Hieronymus als Kardinal [III] / Св. Иероним в кардинальском одеянии [III]

098d. Ο Άγιος Ιερώνυμος ως Καρδινάλιος [IV] / St Jerome as a Cardinal [IV] / Saint-Jérôme comme le cardinal [IV] / San Jerónimo de cardenal [IV] / Hl. Hieronymus als Kardinal [IV] / Св. Иероним в кардинальском одеянии [IV]

098e. Ο Άγιος Ιερώνυμος ως Καρδινάλιος [V] / St Jerome as a Cardinal [V] / Saint-Jérôme comme le cardinal [V] / San Jerónimo de cardenal [V] / Hl. Hieronymus als Kardinal [V] / Св. Иероним в кардинальском одеянии [V]

098x. Ο Άγιος Ιερώνυμος ως Καρδινάλιος [VI] / St Jerome as a Cardinal [VI] / Saint-Jérôme comme le cardinal [VI] / San Jerónimo de cardenal [VI] / Hl. Hieronymus als Kardinal [VI] / Св. Иероним в кардинальском одеянии [VI]       

099a. Η Αγία Οικογένεια με την Αγία Άννα και τον Βαπτιστή Ιωάννη [Ι] / Holy Family with St Anne and St John the Baptist [I] / La Sainte Famille avec Sainte Anne et Saint Jean-Baptiste [I] / La Sagrada Familia con Santa Ana y San Juan Bautista [I] / Die Heilige Familie mit der heiligen Anna und Johannesknaben [I] / Святое семейство со св. Анной и Иоанном Крестителем [I]

099b. Η Αγία Οικογένεια με την Αγία Άννα και τον Βαπτιστή Ιωάννη [ΙΙ] / Holy Family with St Anne and St John the Baptist [II] / La Sainte Famille avec Sainte Anne et Saint Jean-Baptiste [II] / La Sagrada Familia con Santa Ana y San Juan Bautista [II] / Die Heilige Familie mit der heiligen Anna und Johannesknaben [II] / Святое семейство со св. Анной и Иоанном Крестителем [II]    

099c. Η Αγία Οικογένεια με την Αγία Άννα και τον Βαπτιστή Ιωάννη [ΙΙΙ] / Holy Family with St Anne and St John the Baptist [III] / La Sainte Famille avec Sainte Anne et Saint Jean-Baptiste [III] / La Sagrada Familia con Santa Ana y San Juan Bautista [III] / Die Heilige Familie mit der heiligen Anna und Johannesknaben [III] / Святое семейство со св. Анной и Иоанном Крестителем [III]    

100. Οι Άγιοι Πέτρος και Παύλος / St Peter and St Paul / Les Apôtres St Pierre et St Paul / San Pedro y San Paolo / Apostel Petrus und Paulus / Св. Петра и Св. Павла       

101. Ο Άγιος Δομήνικος προσεύχεται στο κελί του / St Dominic is praying in his cell / Saint Dominique est en prière dans sa cellule / San Domingo está orando en su celda / Hl. Dominikus ist in seiner Zelle beten / Св. Доминик молится в своей келье    

102a. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [I] / St Francis Praying [I] / Saint François priant [I] / San Francisco en oración [I] / Der hl. Franziskus im Gebet [I] / Коленопреклоненный св. Франциск [Ι]

102b. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [II] / St Francis Praying [II] / Saint François priant [II] / San Francisco en oración [II] / Der hl. Franziskus im Gebet [II] / Коленопреклоненный св. Франциск [ΙI]

102c. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [III] / St Francis Praying [III] / Saint François priant [III] / San Francisco en oración [III] / Der hl. Franziskus im Gebet [III] / Коленопреклоненный св. Франциск [ΙII]

102d. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [IV] / St Francis Praying [IV] / Saint François priant [IV] / San Francisco en oración [IV] / Der hl. Franziskus im Gebet [IV] / Коленопреклоненный св. Франциск [ΙV]

102e. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [V] / St Francis Praying [V] / Saint François priant [V] / San Francisco en oración [V] / Der hl. Franziskus im Gebet [V] / Коленопреклоненный св. Франциск [V]

102st. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [VI] / St Francis Praying [VI] / Saint François priant [VI] / San Francisco en oración [VI] / Der hl. Franziskus im Gebet [VI] / Коленопреклоненный св. Франциск [VI]

102z. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [VII] / St Francis Praying [VII] / Saint François priant [VII] / San Francisco en oración [VII] / Der hl. Franziskus im Gebet [VII] / Коленопреклоненный св. Франциск [VII]

102h. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [VIII] / St Francis Praying [VIII] / Saint François priant [VIII] / San Francisco en oración [VIII] / Der hl. Franziskus im Gebet [VIII] / Коленопреклоненный св. Франциск [VIΙI]

102th. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [IX] / St Francis Praying [IX] / Saint François priant [IX] / San Francisco en oración [IX] / Der hl. Franziskus im Gebet [IX] / Коленопреклоненный св. Франциск [IX]

102x1. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [X] / St Francis Praying [X] / Saint François priant [X] / San Francisco en oración [X] / Der hl. Franziskus im Gebet [X] / Коленопреклоненный св. Франциск [X]    

102x2. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [XI] / St Francis Praying [XI] / Saint François priant [XI] / San Francisco en oración [XI] / Der hl. Franziskus im Gebet [XI] / Коленопреклоненный св. Франциск [XI]

102x3. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [XII] / St Francis Praying [XII] / Saint François priant [XII] / San Francisco en oración [XII] / Der hl. Franziskus im Gebet [XII] / Коленопреклоненный св. Франциск [XII]

102x4. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [XIII] / St Francis Praying [XIII] / Saint François priant [XIII] / San Francisco en oración [XIII] / Der hl. Franziskus im Gebet [XIII] / Коленопреклоненный св. Франциск [XIIΙ]

102x5. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [XIV] / St Francis Praying [XIV] / Saint François priant [XIV] / San Francisco en oración [XIV] / Der hl. Franziskus im Gebet [XIV] / Коленопреклоненный св. Франциск [XIV]

102x7. Ο Άγιος Φραγκίσκος διαλογιζόμενος [XV] / St Francis Praying [XV] / Saint François priant [XV] / San Francisco en oración [XV] / Der hl. Franziskus im Gebet [XV] / Коленопреклоненный св. Франциск [XV]

103a. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής [I] / St John the Evangelist [I] / Saint Jean l'Évangéliste [I] / San Juan Evangelista [I] / Hl. Johannes Evangelist [I] / Св. Иоанн Богослов [I]

103b. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής [II] / St John the Evangelist [II] / Saint Jean l'Évangéliste [II] / San Juan Evangelista [II] / Hl. Johannes Evangelist [II] / Св. Иоанн Богослов [II]

104a. Ο Σωτήρας [I] / The Saviour [I] / Le Sauveur [I] / El Salvador [I] / Der Erlöser [I] / Спаситель [Ι]

104b. Ο Σωτήρας [II] / The Saviour [II] / Le Sauveur [II] / El Salvador [ΙΙ] / Der Erlöser [II] / Спаситель [ΙI]

104x. Ο Σωτήρας [III] / The Saviour [III] / Le Sauveur [III] / El Salvador [IΙΙ] / Der Erlöser [III] / Спаситель [ΙII]

105A. Η Στέψη της Παναγίας / The Coronation of the Virgin / Le Couronnement de la Vierge / La coronación de la Virgen / Die Krönung der Jungfrau / Коронация Девы Марии  

105Ba. Ο Ιωσήφ και το Θείο Βρέφος [Ι] / Joseph and Jesus as a baby [I] / Saint Joseph et l'enfant Jesus [I] / San José y el niño Jesús [I] / Josef und Jesus als Kind [I] / Иосиф с младенцем Иисусом [Ι]    

105Bb. Ο Ιωσήφ και το Θείο Βρέφος [ΙΙ] / Joseph and Jesus as a baby [II] / Saint Joseph et l'enfant Jesus [II] / San José y el niño Jesús [II] / Josef und Jesus als Kind [II] / Иосиф с младенцем Иисусом [ΙI]        

105C. Ο Άγιος Μαρτίνος με επαίτη [Ι] / St Martin with a beggar [I] / Saint Martin avec le mendiant [I] / San Martín y el mendigo [I] / Der Hl. Martin und der Bettler [I] / Св. Мартин и нищий [Ι]       

105Cc1. Ο Άγιος Μαρτίνος με επαίτη [ΙΙ] / St Martin with a beggar / [II] Saint Martin avec le mendiant [II] / San Martín y el mendigo [II] / Der Hl. Martin und der Bettler [II] / Св. Мартин и нищий [ΙI]      

105Cc2. Ο Άγιος Μαρτίνος με επαίτη [ΙΙΙ] / St Martin with a beggar [III] / Saint Martin avec le mendiant [II] / San Martín y el mendigo [III] / Der Hl. Martin und der Bettler [III] / Св. Мартин и нищий [ΙII]    

105Cc3. Ο Άγιος Μαρτίνος με επαίτη [IV] / St Martin with a beggar [IV] / Saint Martin avec le mendiant [IV] / San Martín y el mendigo [IV] / Der Hl. Martin und der Bettler [IV] / Св. Мартин и нищий [IV]

105Cc4. Ο Άγιος Μαρτίνος με επαίτη [V] / St Martin with a beggar [V] / Saint Martin avec le mendiant [V] / San Martín y el mendigo [V] / Der Hl. Martin und der Bettler [V] / Св. Мартин и нищий [V]

105Ccx. Ο Άγιος Μαρτίνος με επαίτη [VI] / St Martin with a beggar [VI] / Saint Martin avec le mendiant [VI] / San Martín y el mendigo [VI] / Der Hl. Martin und der Bettler [VI] / Св. Мартин и нищий [VI]

105D. Η Παναγία με το Θείο Βρέφος με την Αγία Μαρτίνα και Αγνή / Virgin with Jesus, St Martina and St Agnes /La Vierge et l'Enfant avec St Martina et St Agnes / La Virgen y el Niño con Santa Martina y Santa Inés /Maria und das Jesuskind mit Martina und Agnes von Rom / Мадонна и Иисус, Санкт-Мартина и Святой Агнессы      

106a. Ο Άγιος Ιερώνυμος μετανοών [Ι] / St Jerome penitent [I] / Saint Jérôme pénitent [I] / San Jerónimo penitente [I] / Der Heilige Hieronymus als Büßer [I] / Кающийся св. Иероним [I]

106b. Ο Άγιος Ιερώνυμος μετανοών [ΙΙ] / St Jerome penitent [II] / Saint Jérôme pénitent [II] / San Jerónimo penitente [II] / Der Heilige Hieronymus als Büßer [II] / Кающийся св. Иероним [II]    

106c. Ο Άγιος Ιερώνυμος μετανοών [ΙΙΙ] / St Jerome penitent [III] / Saint Jérôme pénitent [III] / San Jerónimo penitente [III] / Der Heilige Hieronymus als Büßer [III] / Кающийся св. Иероним [III]

106d. Ο Άγιος Ιερώνυμος μετανοών [IV] / St Jerome penitent [IV] / Saint Jérôme pénitent [IV] / San Jerónimo penitente [IV] / Der Heilige Hieronymus als Büßer [IV] / Кающийся св. Иероним [IV]

106x. Ο Άγιος Ιερώνυμος μετανοών [V] / St Jerome penitent [V] / Saint Jérôme pénitent [V] / San Jerónimo penitente [V] / Der Heilige Hieronymus als Büßer [V] / Кающийся св. Иероним [V]

107A. Η προσκύνηση των ποιμένων [Ι] / The Adoration of Shepherds [I] / L'Adoration des bergers [I] / Adoración de los pastores [I] / Die Anbetung der Hirten [I] / Поклонение пастухов [I]    

107Aa. Η προσκύνηση των ποιμένων [ΙΙ] / The Adoration of Shepherds [II] / L'Adoration des bergers [II] / Adoración de los pastores [II] / / Die Anbetung der Hirten [II] / Поклонение пастухов [II]       

107B. Ο Ευαγγελισμός [Ι] / The Annunciation [I] / L’Annonciation [I] / La Anunciación [I] / Die Verkündigung [I] / Благовещение [I]       

107Bb1. Ο Ευαγγελισμός [ΙΙ] / The Annunciation [II] / L’Annonciation [II] / La Anunciación [II] / Die Verkündigung [II] / Благовещение [II]    

107Bb2. Ο Ευαγγελισμός [ΙΙΙ] / The Annunciation [III] / L’Annonciation [III] / La Anunciación [III] / Die Verkündigung [III] / Благовещение [III]       

107Bx. Ο Ευαγγελισμός [ΙV] / The Annunciation [IV] / L’Annonciation [IV] / La Anunciación [IV] / Die Verkündigung [IV] / Благовещение [IV]

107C. Η Βάπτιση του Χριστού [Ι] / Baptism of Christ [I] / Baptême du Christ [I] / El bautismo de Cristo [I] / Die Taufe Christi [I] / Крещение Христа [I]       

107Cc. Η Βάπτιση του Χριστού [ΙΙ] / Baptism of Christ [II] / Baptême du Christ [II] / El bautismo de Cristo [II] / Die Taufe Christi [II] / Крещение Христа [II]    

108. Αυτοπροσωπογραφία [;] / Self-portrait [?] / Autoportrait [?] / Autorretrato [?] / Selbstporträt [?] / Автопортрет [?]    

                                                                                                                                                                      

 

________________________________________________________________________________________________

https://www.netanimations.net/jologcab.gif                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

Blog counter
Flag Counter
17/10/2013    13:30

7 Jun 2015

eXTReme Tracking