ΜΟΥΣΕΙΑ  /  MUSEUMS  /  MUSÉES  /  MUSEOS  /  MUSEEN  /  МУЗЕИ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Μουσεία και άλλοι χώροι με έργα του El Greco / Museums and other places with El Greco's works 

Musées et autres lieux avec des œuvres du El Greco / Museos y otros lugares con obras de El Greco 

Museen und andere Orte mit Werken von El Greco / Музеи и другие места с работами Эль Греко

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Museo Nacional del Prado, Madrid, Spain

                                                                                ______________________________________________________________________________________________________________________

Museo del Greco, Toledo, Spain

                                         ______________________________________________________________________________________________________________________

Catedral de Santa María, Toledo, Spain

                              ______________________________________________________________________________________________________________________

Museo de Santa Cruz, Toledo, Spain

                              ______________________________________________________________________________________________________________________

Museo Lázaro Galdiano, Madrid, Spain  

              _____________________________________________________________________________________________________________________

Hispanic Society, New York, USA

                        _____________________________________________________________________________________________________________________

National Gallery of Art, Washington, USA

             _____________________________________________________________________________________________________________________

The Metropolitan Museum of Art, New York, USA

                    ______________________________________________________________________________________________________________________

Palacio del Marqués de San Feliz, Oviedo, Spain

                      ______________________________________________________________________________________________________________________

Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, Spain

            ______________________________________________________________________________________________________________________

Museum of Fine Arts, Budapest, Hungary

            ______________________________________________________________________________________________________________________

Hospital de Tavera, Toledo, Spain

        ______________________________________________________________________________________________________________________

The National Gallery, London, United Kingdom

        ______________________________________________________________________________________________________________________

Indianapolis Museum of Art, USA

                ______________________________________________________________________________________________________________________

The Art Institute of Chicago, USA

     

______________________________________________________________________________________________________________________

Museo Soumaya, Mexico City, Mexico

              ______________________________________________________________________________________________________________________

Museo Colegio del Patriarca, Valencia, Spain

      ____________________________________________________________________________________________________________________

Philadelphia Museum of Art, USA

      _____________________________________________________________________________________________________________________

Benakis Museum, Athens, Greece

    _____________________________________________________________________________________________________________________

Museo Capodimonte, Naples, Italy

    _____________________________________________________________________________________________________________________

Louvre, Paris, France

    _____________________________________________________________________________________________________________________

National Museum of Art, Bucharest, Romania

    _____________________________________________________________________________________________________________________

Museo de Bellas Artes, Bilbao, Spain

    _____________________________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

https://www.netanimations.net/jologcab.gif                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

Blog counter
Flag  Counter
17/10/2013    13:30

7 Jun 2015

eXTReme Tracking